Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /radny.php:1) in /radny.php on line 3
Marcin Badowski - Radny Powiatu Stargardzkiego

Praca w samorządzie
Radny Rady Miejskiej

W listopadzie 2006r prawie 500 wyborców w okręgu wyborczym nr 2 poparło mnie jako kandydata do Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. Zostałem radnym. Otrzymałem najwięcej głosów w tym okręgu wyborczym spośród innych kandydatów. Był to dla mnie wielki zaszczyt.

Jako najmłodszy radny zostałem szefem klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Rada powierzyła mi również przewodniczenie najważniejszej komisji rady, Komisji Rewizyjnej. Było to dla mnie kolejne wyróżnienie, że starsze ode mnie wiekiem jak i samorządowym stażem koleżanki i koledzy powierzyli mi tak odpowiedzialne funkcje.

W radzie poznałem wiele osób, które znałem wówczas z gazet lub telewizji. Po pewnym czasie z przykrością stwierdziłem, że niektórzy z nich weszli do rady wyłącznie dla własnych korzyści. Przez to poznałem również brutalność polityki, gdzie nie ma sentymentów, jest tylko na zimno wyliczony rachunek. W obliczu gdy kolega, w imię partykularnych interesów, zdradza kolegę, ja postanowiłem być sobą, nawet gdy oportuniści mówią „daj spokój dogadajmy się z tymi, którzy mają władzę”.

Wykonując mandat radnego postanowiłem, jak w życiu osobistym, podchodzić uczciwie, rzetelnie i sumiennie do powierzonych mi obowiązków. Zawsze byłem do dyspozycji mieszkańców, wielokrotnie interweniowałem w ich imieniu, a ich prośby, uwagi i sugestie przedkładałem na forum Rady. Dziś, z kończącą się kadencją, z wielką satysfakcją mogę stwierdzić, że do Rady Miejskiej poszedłem pracować na rzecz interesu naszego miasta i mieszkańców, a nie po to aby załatwiać sobie polityczne korzyści. W przeciwieństwie do innych, wyraziście mówiłem o tym, co boli mieszkańców, jakie mają problemy, a nie to co chciałby usłyszeć prezydent miasta. Zawsze starałem stawać się po stronie mieszkańców, a nie władzy. Przez cztery lata dbałem o dobro miasta oraz mieszkańców i z tego jestem dumny.

Jako radny chciałem współpracy z obecnym prezydentem miasta na rzecz dobra mieszkańców. Wszyscy radni Platformy Obywatelskiej deklarowali wówczas popieranie projektów uchwał, które byłyby w interesie mieszkańców. Kiedy okazało się, że prezydent nie chce realizować naszych zamierzeń w budżecie, nie uwzględnia naszych postulatów zgłaszanych przez mieszkańców, nie chce się z nami spotykać, aby omówić ważne dla mieszkańców uchwały, staliśmy się recenzentami przedkładanych uchwał. Za dobrymi uchwałami dla mieszkańców głosowaliśmy za, złe negowaliśmy i byliśmy przeciw. Doprowadziło od przetasowań politycznych w radzie. Prezydent włączył się w politykę. Radni mu przychylni zawiązali klub prezydencki, a my przeszyliśmy do opozycji konstruktywnej, ale merytorycznej i konsekwentnej. Uważaliśmy i dalej uważamy, że to było wówczas jedne słuszne wyjście.

Mimo niewielkich możliwości, gdyż od początku kadencji radni Platformy Obywatelskiej nie mieli większości oraz nowego niekorzystnego podziału sił, radnym Platformy udało się zrealizować wiele cennych dla mieszkańców inicjatyw. Poprzez nasze wnioski, wsparcie oraz zabiegi zrealizowano między innymi:

Przebudowano płytę na Starym Mieście. Dzisiaj starówka ma swój klimat i charakter, jak jest to w innych miastach o średniowiecznej tradycji. Nie tylko turyści, ale i mieszkańcy, mogą usiąść na ławeczkach i podziać przepiękne gotyckie zabytki. Stare miasto stało się dzięki temu prawdziwą wizytówką Stargardu.

Stworzono sztuczne lodowisko. Modernizacja kortów tenisowych na podbudowę sztucznego lodowiska, uatrakcyjniła w okresie zimowym ofertę sportowo-rekreacyjną. Dzieci, młodzież jak i duża część dorosłej społeczności naszego miasta, ma przez to możliwość spędzania aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Dzisiaj Stargardzianie dla odrobiny relaksu nie muszą już jeździć do Szczecina.

Wykonano flagę miasta. Miasto oprócz herbu ma teraz drugi ważny symbol, który jest znakiem rozpoznawczym Stargardu. Daje to możliwość podkreślania więzi patriotycznych w naszej małej ojczyźnie.

Stworzono inicjatywę uchwałodawczą dla mieszkańców. Stargardzianie dzięki temu mają możliwość przedkładanie swoich obywatelskich projektów uchwał na Radę Miejską, które należy tylko poprzeć określoną liczbą podpisów.

Wyremontowano ulicę Rzemieślniczą. Mieszkańcy tej ulicy mieli duże utrudnienia w poruszaniu się po dotychczasowej nawierzchni, która uniemożliwiała im normalne funkcjonowanie. Po wykonanej inwestycji mieszkańcy mogą komfortowo żyć, gdyż wykonana asfaltowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, chodniki i oświetlenie zdecydowanie to umożliwia.

Zakupiono szafki dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych. Dzieci nie muszą przez to nosić do domu ciężkich tornistrów wypełnionych po brzegi książkami, obuwiem zmiennym i innymi przyborami szkolnymi. Dzięki temu profilaktycznemu rozwiązaniu uda się skutecznie wyeliminować wady postawy u dzieci, na które niewątpliwe wpływ maja ciężkie przybory szkolne noszone przez nich w tornistrach.

Wykonano oświetlenie Parku Stefana Batorego. Obszar parku stał się przez to atrakcyjniejszy wizualnie, ale przede wszystkim bezpieczniejszy, szczególnie wieczorami, na co uwagę często zwracali sami mieszkańcy jak i Policja.

Podłączono kanalizację do kolejnych gospodarstw domowych w tym na ulicy Grunwaldzkiej i Źródlanej. Mieszkańcy tych obszarów poczuli w końcu, że żyją w XXI w., gdyż posiadanie bezodpływowego zbiornika zamiast kanalizacji powodowało wiele uciążliwości i świadczyło o pewnym zacofaniu miasta w tym sektorze.

Opracowano markę Stargardu. Dzięki temu Stargard ma nowe możliwości promocyjne swoich walorów pod kątem gospodarczym jak i turystycznym. Dzisiaj posiadanie marki jest nie tylko atrybutem w biznesie. Współcześnie miasta, aby mogły skutecznie rywalizować o inwestorów, czy turystów potrzebują odpowiedniego narzędzia. Dzięki marce promowanie atutów Stargardu będzie skuteczniejsze, zarówno w kraju jak i zagranicą.

Wprowadzono darmowe szczepienia. Poprzez to Stargardzianie o niskich dochodach mogą korzystać z darmowych szczepień. Głównym celem tego programu osłonowego było stworzenie możliwości dostępu do szczepień nierefundowanych ze środków budżetu państwa Program osłonowy dotyczy szczepień na wybrane typy chorób tj. grypę, wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz raka szyjki macicy.

Ustanowiono tytuł Mecenasa Kultury Stargardu Szczecińskiego. Dzięki tej inicjatywie dzisiaj istniej możliwość wspierania współpracy środowisk gospodarczych ze stargardzkimi twórcami, instytucjami kulturalnymi i artystycznymi. Tytuł jest wyrazem uznania i zachęcenia do wspierania działań i inicjatyw kulturalnych na rzecz miasta.

Zmieniono regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Zwiększenie opłat środowiskowych za składowanie odpadów komunalnych stałych znalazło swoje odzwierciedlenie w podwyżkach cen wobec odbiorców za świadczenie tej usługi przez firmy. Zmiana regulaminu umożliwiła wywóz odpadów według faktycznego ich nagromadzenia, a nie określonej pojemności. Część gospodarstw domowych faktycznie nie zapełnia takiego pojemnika w całości i płaci za wywożenie niewykorzystanego pojemnika. Dzisiaj maja taka możliwość.

Zabezpieczono środki na remont murów obronnych. Dzięki temu zatrzymano degradację tego średniowiecznego zabytku poprzez rozpoczęcie prac konserwatorskich i budowlanych. Zabezpieczenie środków oraz podjecie działań rewitalizacyjnych poprawiło przede wszystkim jakość oferty turystycznej miasta oraz uchroniło, ten sięgający XIII w zabytek od zniszczenia.

Zwiększono środki w budżecie na bieżące remonty dróg i remonty cząstkowe ulic miejskich. Bardzo zła jakość nawierzchni dróg miejskich i chodników utrudnia codzienną egzystencję mieszkańców Stargardu, naraża ich na straty majątkowe z tytułu napraw zawieszenia pojazdów poruszających się po ulicach naszego miasta, a często także wpływa na bezpieczeństwo poruszających się pieszo oraz kierujących pojazdami przyjezdnych i Stargardzian. Zwiększenie o 100 % kwoty na bieżące utrzymanie ulic nie jest wystarczające, ale daje chociaż nadzieję, że rozwiązanie dorywcze zostanie zastąpione docelowym.

Zaczęto budowę parkingów w centrum miasta. Dzięki uwzględnieniu w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Stargardu, programu rozbudowy, modernizacji i stworzeniu sieci nowoczesnych parkingów w centrum miasta, rozpoczęto pierwsze prace mające na celu budowę parkingów. W mieście brak jest nowoczesnych rozwiązań kanalizujących ruch samochodowy. Pierwsze parkingi na ulicy Czarnieckiego pokazują, że można zapewnić miejsca parkingowe w ramach istniejącego pasa drogowego, wystarczy tylko się przyłożyć.

Rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta. Miasto Stargard przeszło w końcu do fazy realizacji budowy ścieżek rowerowych, zapewniając mieszkańcom możliwość poruszania się rowerem w wyznaczonych do tego miejscach Zrealizowane ścieżki rowerowe przebiegają i łączą osiedle Letnie oraz osiedle Hallera, dalej przez Aleję Żołnierza i ulicę 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty do istniejącej już ścieżki rowerowej przy ulicy Szczecińskiej – prowadzącej do Jeziora Miedwie. Również w czasie ostatniej kadencji Rady Miejskiej radni Platformy Obywatelskiej skutecznie walczyli z przywilejami władzy. Na nasz wniosek zlikwidowano bezpłatne przejazdy radnych miejskich autobusami. Nie popieraliśmy, również drastycznej podwyżki diet radnych, wzrostu taryf wody i ścieków oraz progresywnych podwyżek podatków od nieruchomości.

Ponadto osobiście brałem udział w zabieganiu o sprawy ważne dla lokalnej społeczności, przez co udało się wspólnie:
Pozyskać dla Stargardu ponad 30 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, budowę infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych oraz skomunikowanie ich z krajowym system dróg. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał te unijne środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w trybie indywidualnym, bez konkursu, dostrzegając szczególny interes zagospodarowania terenów przemysłowych w naszym mieście. Oferta inwestycyjna Stargardu jest przez to atrakcyjniejsza niż dotychczas, co daje większe możliwości pozyskiwania kolejnych nowych inwestorów, co zapewne przyczyni się do powstawania kolejnych nowych miejsc pracy.

Pozyskać 46,5 mln zł z budżetu państwa na kapitalny remont Stargardzkiego Szpitala, który obejmował modernizację obiektów szpitalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokończono modernizację budynku głównego wraz z oddziałami oraz budową nowej izby przyjęć z elementami Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Inwestycja poprawiła warunki hospitalizowanych pacjentów oraz umożliwiła personelowi szpitala na pracę w komfortowych warunkach.

Otworzyć boisko „Orlik” na osiedlu Zachód. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy mogą, korzystać z profesjonalnej rekreacji na świeżym powietrzu, gdyż kompleks ogrodzonych i oświetlonych boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 2 na Oś. Zachód posiada zaplecze socjalne i sanitarne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Dzieci, młodzież i dorośli na sztucznej trawie mogą grać w piłkę, a na boisku wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową grać w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną.

Wyremontować ulicę Brzozową i Polną. Od kilku lat te dwie ulice, a w szczególności Brzozowa na odcinku od skrzyżowania z ulica Sportową do skrzyżowania z ulicą Polną domagała się remontu. Stan nawierzchni zagrażał nie tylko mieszkańcom ale i użytkownikom drogi. Po wielu interwencjach udało się doprowadzić sprawę do pomyślnego końca.

W przeciągu dwóch lat pozyskać dwa nowe specjalistyczne ambulanse dla Stargardzkiego Pogotowia. Nowoczesny Mercedes Benz Vito oraz Volkswagen Crafter wyposażone w defibrylator, kardiomonitor, krzesełko kardiologiczne, deskę ortopedyczną, ssak przenośny, ssak mechaniczny oraz materac próżniowy, kosztowały około 1 mln złotych. Dzięki temu personel Stargardzkiego pogotowia będzie miał skuteczny i niezawodny sprzęt do ratowania zdrowia i życia, co niewątpliwie przyczyni się zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Wyremontować i przenieść siedzibę Stargardzkiego Pogotowia Ratunkowego do nowego budynku. Wszyscy pamiętamy jak dotychczasowa siedziba Pogotowia straszyła swoim budynkiem przy ulicy Czarnieckiego. Fatalne warunki socjalne oraz nieodpowiednia infrastruktura techniczna, a, także brak jakichkolwiek standardów niezbędnych dla funkcjonowania, zdecydowanie obniżały bezpieczeństwo mieszkańców. Obecnie pogotowie mieści się w kompleksie ratowniczym obok Państwowej Straży Pożarnej. Inwestycja w budynku przy ul. Bogusława IV kosztowała prawie 2,5 mln zł. i przeprowadzona została na przełomie 2009/2010 r. W nowej siedzibie znajdują się m. in.: biuro wezwań, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne garaże i stanowiska do mycia i odkażania ambulansów. Dzięki tej inwestycji zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców, a personel pogotowia ma godziwe warunki do pracy.

Pozyskać pieniądze dla Stargardzkich kościołów. Stargardzkie kościoły to także zabytki i ważny element infrastruktury turystycznej naszego miasta. Na wniosek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Sejmik Zachodniopomorski przyznał m.in dofinansowanie dla dwóch Staragdzkich kościołów. Kościół parafialny pod wezwaniem św Jana Chrzciciela uzyskał dofinansowanie 24 tyś złotych na wymianę dachówek przy szkarpach, a Stargardzka Kolegiata pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny uzyskała dofinansowanie 35 tyś złotych na zakup materiałów do remontu więźby dachowej i pokrycia dachowego. Dzięki temu poprawiło się bezpieczeństwo w ich sąsiedztwie oraz uchronioną substancję zabytku przed degradacją.

Radny Powiatu Stargardzkiego

W listopadzie 2010r prawie 800 wyborców w okręgu wyborczym nr 2 poparło mnie jako kandydata do Rady Powiatu Stargardzkiego. Otrzymałem najwięcej głosów w tym okręgu wyborczym spośród innych kandydatów oraz drugi wynik na terenie miasta. Był to dla mnie wielki zaszczyt. Jako najmłodszy radny zostałem Przewodniczącym Rady Powiatu. Było to dla mnie kolejne wyróżnienie, że pozostali radni powierzyli mi tak odpowiedzialną funkcję. Entuzjazm nie trwał wszak zbyt długo, gdyż znowu brutalność polityki dała znać o sobie. Trzy miesiące po wyborze zmienił się układ sił i większość, gdyż Starosta Stargardzki patrząc na swój partykularny interes w celu utrzymania stanowiska rozbił klub radych który desygnował mnie na to stanowisko i dlatego złożyłem rezygnację z tej funkcji przechodząc do opozycji. Mimo to w Radzie Powiatu udało mi się zwracać uwagę na problemy istotne dla mieszkańców Powiatu Stargardzkiego. Wraz z nauczycielami z II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie Szczecińskim udało mi się powstrzymać przeniesienie tej szkoły do Zespołu Szkół w Parku 3 Maja w ten sposób chroniąc ją przed likwidacją. Niestety nie udało to się zapobiec przeniesieniu Zespołu Szkół nr 5 z ul. Gdyńskiej na ul. Śniadeckiego na os. Lotnisko. Argumenty o braku przystosowania byłego internatu tej szkoły na zaplecze edukacyjne nie pomogły. Młodzież uczy sie tam mimo braku sali gimnastycznej, a ówczesne władze powiatu zbytnio się tą sprawą nie przejmują.

Wykazałem nieprawidłowości i nie przestrzeganie procedur w mieszkaniach rodzinkowych, gdzie przebywają wychowankowie domów dziecka.

Swoją działalnością wspierałem również dyrekcję Stargardzkiego Szpitala tak żeby mieszkańcy powiatu mogli leczyć się w lepszych warunkach.

Również dzięki wsparciu Marszałka Województwa i przychylności Zarządu Dróg Wojewódzkich udało mi się wraz z Radym Województwa Robertem Zdobylakiem doprowadzić do przebudowy skrzyżowania ul. Broniewskiego, Niepodległości i Różanej. Inwestycja ta rozładował problem z korkami, które tworzyły się aż do ul. Staszica uniemożliwiając swobodny przejazd mieszkańców do centrum miasta.

Wykonanie: Planfirm.pl